Dom Aktualności Histiria Zamku Odrzykoń

Histiria Zamku Odrzykoń

8 min przeczytaj
0
0
2,724

Histiria Zamku Odrzykoń

Pierwsze informacje o murowanym zamku w Odrzykoniu pochodzą z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, konkretnie z roku 1348. Był on wtedy własnością królewską. Przypuszcza się, że wcześniej (IX w.) istniało tu miejsce kultu pogańskiego, następnie gród a jeszcze poźniej zamek drewniany zniszczony przez Tatarów w XIII w. Początkowo zamek murowany nie miał wieży, a kamienny portal wejściowy znajdował się od strony północno-wschodniej. Zachodnią część zajmowały pomieszczenia mieszkalne, natomiast wschodnia od przedzamcza przeistoczyła się z czasem w zamek średni. Zamek górny miał bowiem dość małą powierzchnię, więc nowe budynki stawiano właśnie na wschodnim przedzamczu.

1396 r. – za zasługi w obronie Wilna zamek otrzymał rycerz Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa. Zbudował on wtedy zamek górny i przedzamcze wschodnie zamienione później na zamek średni

1407 r. – rodzina Moskorzewskich zaczęła używać nazwiska Kamienieccy dla podkreślenia iż zamek jest gniazdem rodowym (obiekt stał na górze Kamieniec)

I połowa XV w. – dobudowano przedzamcze zachodnie z czworoboczną basztą

Koniec XV w. – właścicielem zamku Kamienieckich został Mikołaj Kamieniecki, którego jako pierwszego mianowano na stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Po jego śmierci doszło do pierwszego podziału zamku pomiędzy dwóch braci Kamienieckiego – Marcina i Klemensa

1512 r. – zamek rozbudowano o kolejną czwartą już część – przedzamcze wschodnie. W tej postaci przetrwał do dziś

1528 r. – po niepowodzeniach w wojnie domowej na Węgrzech na zamku schronił się król Jan Zapolya. Słał stąd listy zapraszające polskich panów na zebranie do Tarnowa, na którym liczył otrzymać poparcie w walce ze stronnikami Habsburgów

1530 r. – Jan Kamieniecki, syn Marcina sprzedał swoją, czyli wschodnią część zamku Sewerynowi Bonerowi – bankierowi królowej Bony. Boner uczynił z zamku renesansową rezydencję, pozostawiając jednak gotyckie detale

poł. XVI w. – córkę Bonera – Zofię, poślubił syn wojewody lubelskiego – Jan Firlej herbu Lewart. Jako posag otrzymał tę właśnie część zamku. W tym okresie w drugiej połowie zamku Kamienieccy, którzy przeszli na socynianizm (odłam reformacji) zbeszcześcili własną kaplicę

1609 r. – część z zamkiem górnym od Kamienieckich odkupiła rodzina Skotnickich. Postawili oni nowy budynek mieszkalny na fundamentach starego, poszerzyli bramę wjazdową. Przy okazji przebudowali dach w ten sposób, że odprowadzali Firlejom na ich dziedziniec wody deszczowe. Stało się to przyczyną długiego konfliktu

1621 r. – Jan Skotnicki odbudował kaplicę zamkową zburzoną przez innowierców

1630 r. – konflikt dwóch rodów został zażegnany małżeństwem przedstawicieli obu rodzin. Firlejowie przejęli w ten sposób drugą połowę zamku. Przeprowadzili jego przebudowę i modernizację

16.03.1657 r. – wojska sprzymierzonego ze Szwedami księcia Siedmiogrodu – Jerzego Rakoczego podeszły pod zamek. Załoga zamku dzielnie broniła się i podczas nocnych wypraw z zamku poczyniała najeźdźcom duże szkody. Podtrzymała w ten sposób na duchu broniące się przed wojskami szwedzkimi Krosno. Jednak w końcu musiała ulec i została na rozkaz Rakoczego wycięta w pień. Sam zamek poważnie uszkodzono

Po „potopie” zamek częściowo odbudowano, ale głównie tylko wnętrza

1702 r. – kolejny najazd Szwedów zniszczył zamek całkowicie

po 1730 r. – zamek odziedziczyła rodzina Scipio del Campo. Następnymi właścicielami zostali Braniccy herbu Gryf, m.in. hetman wielki Jan Klemns Branicki. Potem przeszedł w ręce Jabłonowskich

796 r. – wielka wichura zerwała dach z zamku górnego. Ówczesny właściciel Kamieńca – hr. Józef Jabłonowski wyprowadził się do dworku w Krościenku Wyżnem

1801 r. – zamek przeszedł w ręce Potockich

1831 r. – w ruinach zamku zamieszkał obłąkany Jan Machnicki

Połowa XIX w. – zrujnowany zamek ponownie został podzielony. Tym razem między rodzinę Biberstein-Starowiejscy (część zachodnia z zamkiem górnym) a rodem Szeptyckich (cześć wschodnia z zamkiem średnim). Byli oni jego właścicielami do roku 1945.

1863 r. – istnieje zapis o obiedzie jaki wydali Starowiejscy w jednej z zachowanych jeszcze komnat zamku. Później zamek popadał powoli w ruinę za sprawą okolicznych mieszkańców, którzy przez 100 lat traktowali go jak kamieniołom oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych na tym terenie

1894 r. – w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej okoliczna ludność ufundowała pomnik Tadeusza Kościuszki postawiony na zamku górnym

1904 r. – podjęto pierwsze próby zabezpieczenia ruin

1974 r. – mimo podjętych prac konserwatorskich zawaliła się baszta od wschodniej strony zamku

1995 r. – w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach dawnej wartowni zamku średniego powstało muzeum

1998 r. – ruiny przeszły na 20 lat na własność rodziny Kołderów

2000 r. – zawalił się ostatni pozostały jeszcze fragment baszty z herbem Pilawa

Zamek do dzisiejszego dnia jest podzielony administracyjnie między dwóch właścicieli: jedna połowa należy do gminy Korczyna, druga do Wojaszówki

Żródło: www.zamki.res.pl

 • Kamieniec

  Galeria

  Galeria …
 • Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec Początek szlaku jak i koniec znajduje się obok ruin zamku Kam…
 • kamieniec

  Ciekawe informacje o zamku

  Ciekawostki „Zemsta” Fredry Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń na kanwie,…
Załaduj więcej powiązanych artykułów
 • Kamieniec

  Galeria

  Galeria …
 • Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec Początek szlaku jak i koniec znajduje się obok ruin zamku Kam…
 • kamieniec

  Ciekawe informacje o zamku

  Ciekawostki „Zemsta” Fredry Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń na kanwie,…
Załaduj więcej wg admin
 • Kamieniec

  Galeria

  Galeria …
 • Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec

  Szlak wzdłuż zamku Kamieniec Początek szlaku jak i koniec znajduje się obok ruin zamku Kam…
 • kamieniec

  Ciekawe informacje o zamku

  Ciekawostki „Zemsta” Fredry Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń na kanwie,…
Załaduj więcej wg Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Galeria

Galeria …